Archive for General

CRIATURES A LES PANTALLES

https://criatures.ara.cat/infancia/campanya-contra-us-pantalles-infants-0-a-3-anys_0_2286371346.html

IDEAS QUE PUEDEN FAVORECER LA REGULACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS POR LA VÍA CORPORAL

Regulación por la via corporal

REJUEGA: 100 JUEGOS EN CASA

REJUEGA 100 juegos en casa

REFLEXIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE CONFINAMENT EN ELS NENS AMB TEA I LES SEVES FAMÍLIES

CATALÀ: Autisme, confinament i coronavirus (1)

CASTELLÀ: Autismo, confinamiento y coronavirus

CONSELLS PSICOLÒGICS PER FAMILIARS I CUIDADORS

https://www.fetb.org/ca/triptics-informatius-per-pares-mares-i-families-per-afrontar-el-covid-19/

PADRES, YO NO ME SEPARO – PARES, JO NO EM SEPARO

Padres, yo no me separo

Pares, jo no em separo

CARTA D’ALTHAIA

Carta Posem-hi Paraules ALTHAIA

DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE: Com aprenc a parlar. PAUTES PER PARES

CASTELLÀ Pauta de como aprendo a hablar- versión CDIAP Bages

CASTELLÀ Pauta lenguage padres-versión CDIAP Bages

CATALÀ Pauta de com aprenc a parlar- versió CDIAP Bages

CATALÀ Pautes llenguatge pares-versió CDIAP Bages

CÓMO AFRONTAR EL AISLAMIENTO EN CASA CON MENORES CON DISCAPACIDAD Y TRASTORNOS DEL DESARROLLO

GUÍA CÓMO AFRONTAR EL AISLAMIENTO EN CASA CON MENORES CON DISCAPACIDAD Y TRASTORNOS DEL DESARROLLO.pdf.pdf (1)

NOS QUEDAMOS EN CASA!!! IDEAS PARA PERSONAS CON TEA

Ens quedem a casa. Idees per infants amb TEA