“La transmissió dels valors en la primera infància”, guia per a infants de 0 a 6 anys. Del Departament de Treball i Afers Socials i Famílies.

LA TRANSMISSIÓ DELS VALORS EN LA PRIMERA INFÀNCIA

La Criança dels infants amb VALORS afavoreix el seu desenvolupament, perquè les persones construïm la nostra personalitat i manera de viure sobre aquesta base de valors: AUTOESTIMA, EMPATIA, TOLERÀNICA, COOPERACIÓ, CONVIVÈNCIA I RESPONSABILITAT. Serà doncs un tema important a tenir en compte en la criança dels nostres fills. Es per això que un grup de professionals que treballen amb infants i les seves famílies han elaborat una guia molt interessant sobre els valors en la primera infància. Aquí la podeu consultar.