Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages (CDIAP)

C/ Fonollar, 12-14, 1er.
08241 Manresa (Barcelona)
Telèfons:  93 874 71 04 – 93 872 82 81

Horari : Dilluns a dijous de 8:30 a 19:00 / Divendres de 8:30 a  16:00

Aparcament Revervat: disposem de dues places reservades al CDIAP
(temps màxim d’estacionament de 5 minuts).