Què aprèn el cervell dels 0 als 3 anys?

https://www.catorze.cat/noticia/10016/apren/cervell/dels/anys&whatsapp=1