MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CDIAP DEL BAGES 2019

Aquí trobareu la informació de totes les activitats realitzades l’any 2019