L’Associació està inscrita en el Registre d’ Associacions  de Barcelona, Secció  1ª  número 8612.  L’entitat ha anat donant resposta als diferents canvis legislatius adaptant-hi els seus estatuts.

La nostra Junta Directiva  està composada per:

President:               JOSEP SANJUAN CARMONA

Vicepresident:         RAMONA BERENGUER PUJOL

Secretària:              SUSAGNA CAMPABADAL VILALTA

Tresorera:               ANNA FREIXENET TORRENTS

Vocals:                    JOAN CISQUELLA RIERA i MARISA RODRÍGUEZ ARTERO

 

Són socis actius de la nostra entitat tots aquells que són pares, mares o tutors d’infants atesos al nostre servei i manifesten la seva voluntat de pertànyer a l’associació (inscripció a través de la butlleta de soci)

Són socis honoraris els que designa la Junta Directiva en reconeixement als mèrits fets en relació a l’Associació.