L’ organigrama funcional de la nostra entitat és:

organigrama