Què fem

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages té cura de l’atenció precoç a la comarca del Bages des de 1986.

Al CDIAP s’atenen infants de zero fins a sis anys que presenten trastorns en el desenvolupament o bé estan en risc de patir-ne. Treballem de manera integral amb els infants, les seves famílies i el seu entorn més proper, portant a terme intervencions preventives i terapèutiques per tal d’aconseguir el nivell màxim de desenvolupament personal dels infants i d’integració en el seu entorn.

Les intervencions estan en mans dels professionals de l’equip interdisciplinari que configurem el CDIAP, especialitzats en la primera infància.

L'atenció que oferim

Prevenció i detecció de dificultats en el desenvolupament.
Portem a terme diferents programes de sensibilització, prevenció i detecció precoç en els àmbits que tenen cura de la primera infància: educació, salut i serveis socials.

Avaluació i diagnòstic del desenvolupament de l’infant.
Fem una valoració interdisciplinària per arribar a una impressió diagnòstica que permeti acordar quina és la intervenció a seguir.

Atenció terapèutica per millorar el desenvolupament de l’infant.
La nostra intervenció és global, atenent els aspectes individuals de cada infant, així com els relacionats amb el seu entorn social, familiar i cultural.

Atenció terapèutica a l’infant. De forma individual o en petit grup.

Acompanyament i assessorament a la família i l’entorn de l’infant. Oferim entrevistes, suport psicològic i grups terapèutics per a mares i pares dels infants atesos.

Coordinació amb professionals de la xarxa d’educació, de salut i de serveis socials. Treballem amb xarxa amb els diferents dispositius assistencials (escoles bressol, escoles/EAP, equips pediatria, hospitals, serveis socials) amb la finalitat de compartir i acordar les actuacions més indicades per a la millora de l’infant.

Formació i docència.
Gaudim d’un espai de supervisió clínica i participem en cursos per a la formació continuada. Duem a terme tasques de formació i sensibilització en forma de xerrades o jornades.

Circuit assistencial

1

L’accés
al servei

2

L’acollida

3

La valoració

4

L’atenció
terapèutica

5

Finalització
i derivació

1. L'accés al servei

L’atenció precoç és un dret bàsic dels infants des de la seva concepció fins als sis anys. Existeixen dues maneres de començar el circuit assistencial:

  • Per derivació d’un altre servei d’atenció a la infància com l’escola bressol, el servei de pediatria o els serveis socials.
  • Per iniciativa familiar en cas d’haver detectat que el vostre fill o filla podria presentar dificultats en el desenvolupament.

Podeu contactar amb nosaltres per explicar-nos el motiu de la consulta i facilitar-nos les dades bàsiques per a una primera avaluació i a la fi concertar una primera visita d’acollida, si es reuneixen els requisits d’admissió.

2. L'acollida

En la primera trobada ens reunirem la família i els professionals del centre. Us explicarem què és el CDIAP, com funciona i quins serveis oferim. També parlarem sobre el vostre fill o filla i el motiu de la consulta, amb l’objectiu de conèixer-nos, saber què us preocupa i determinar si cal una valoració, i si és el cas, quina seria l’especialitat indicada per realitzar aquesta valoració.

3. La valoració

A partir d’aquí, començarem un procés de valoració diagnòstica del desenvolupament de l’infant i de les dificultats que presenta. La interdisciplinarietat de l’equip de professionals del centre permet determinar una impressió diagnòstica i una proposta d’atenció terapèutica, en cas de ser necessària.

4. L'atenció terapèutica

El recorregut terapèutic estarà pensat en funció de les necessitats específiques del vostre fill o filla i dels objectius que ens plantegem treballar. Entre les diverses propostes de tractament, podem incloure atenció terapèutica individual o en grup i intervenció amb els especialistes necessaris en cada moment, així com un acompanyament a la família i coordinació amb l’entorn (educació, salut i serveis socials).

5. Finalització i derivació

En el moment de finalitzar l’atenció terapèutica al CDIAP, se us facilitarà un informe final, que inclourà la valoració diagnòstica inicial, les intervencions realitzades, l’evolució de l’infant i el motiu pel qual finalitza el seu pas pel servei. En cas que sigui necessari, es derivarà l’infant a altres dispositius específics per seguir amb el seu tractament.

A qui atenem?

El servei està dirigit als infants i les famílies de la comarca del Bages i els municipis del Moianès que històricament pertanyien al Bages: Calders, Monistrol de Calders, Moià, L’Estany i Santa Maria d’Oló.

30 municipis de la comarca del Bages

5 municipis de la comarca del Moianès

Amb qui treballem

El CDIAP Bages treballa coordinadament amb altres agents socials d’abast municipal, comarcal i autonòmic per tal d’unir esforços en la mateixa direcció. L’objectiu és oferir la millor atenció als infants de manera coordinada en tots els àmbits: educatiu, social i sanitari.

El CDIAP del Bages treballa amb:

Departament de Drets Socials
Consell Comarcal del Bages
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Súria
Departament d’Educació
Departament de Salut
Escoles bressol
Consell Comarcal del Moianès
Fundació Althaia
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UManresa)
Centre de Recursos Educatius de la ONCE Barcelona
UCCAP

L'espai

El CDIAP Bages disposa d’un gran espai cedit pel Consell Comarcal del Bages. Amb 870m², el servei disposa de 20 sales d’atenció individualitzada per a infants, dues sales d’observació amb mirall unidireccional, sala de fisioteràpia-psicomotricitat, sala de reunions, sala polivalent, biblioteca, lavabos, cuina, sala de material i sala d’arxiu. Els espais estan equipats amb materials diversos que conviden l’infant al joc i al moviment per tal de treballar el seu desenvolupament global.

A més dels espais ubicats al mateix centre, tenim la possibilitat de realitzar teràpia aquàtica amb els infants que es considera pertinent.

També usem l’aula multisensorial, ubicada a l’Escola Bressol municipal Bressolvent, que ens cedeix l’Ajuntament de Manresa, per al treball amb els infants que es considera adient per a l’estimulació sensorial.

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages (CDIAP)
C/ Fonollar, 12-14, 1er 08241 Manresa

cdiapbages@cdiapbages.org
93 874 71 04 – 93 872 82 81

Horaris d’atenció al públic:
De dilluns a dijous de 8:30 a 14 h i de 15:30 a 18 h.
Divendres de 8:30 a 13:30 h.

Preguntes freqüents

Us podeu dirigir al CDIAP si teniu dubtes o us preocupa alguna qüestió relacionada amb el desenvolupament del vostre fill o filla, ja sigui a nivell motriu, de llenguatge, afectiu i emocional, social o de comunicació i relació i/o dificultats en el comportament i la conducta.

L’accés al CDIAP es pot fer a través de la derivació d’un professional des del sistema educatiu, sanitari o de serveis socials, o bé per iniciativa familiar. Podeu contactar amb nosaltres per telèfon o presencialment per concertar una primera visita.

Com que es tracta d’un recurs públic, el servei és universal i gratuït per a tots els infants de zero a sis anys empadronats als municipis del Bages o Calders, Monistrol de Calders, Moià, L’Estany i Santa Maria d’Oló.

Dependrà de les necessitats de cada cas. Si és necessari, el tractament pot estar compartit per més d’un professional de diferents especialitats. El nostre equip compta amb fisioterapeutes, logopedes, neuropediatre, psicòlegs, psicomotricistes i treballadora social.
Pot variar en funció de les necessitats de cada infant i la seva família. Pot ser indicada una sessió setmanal o sessions de seguiment quinzenals, mensuals o més espaiades.
Vindrà a sessions individuals o grupals de tractament, seguint un pla terapèutic individual i personalitzat, i variarà en funció de les necessitats detectades per l’equip de professionals.
Dependrà de diversos factors: el moment de la detecció i inici del procés terapèutic, i de quines siguin les accions posades en marxa des del CDIAP (educatives, sanitàries o socials). En el moment de finalitzar el tractament, si és necessari us acompanyarem en la derivació a altres serveis.
El CDIAP ofereix, quan és necessari, acompanyament de suport psicològic i emocional individual o a través de grups per a pares i mares. En l’actualitat hi ha tres tipus de grups diferents, en funció de les vivències a les quals les famílies estiguin fent front: grup de famílies amb infants amb afectació orgànica, grup de famílies amb infants amb dificultats de relació i comunicació (TEA), grup de famílies amb infants amb dificultats de desenvolupament.
  • Edat (De 0 fins a 6 anys).
  • Municipi d’empadronament: Es requereix que la família estigui empadronada en qualsevol municipi del Bages o a les localitats de: Calders, Monistrol de Calders, Moià, L’Estany i Santa Maria d’Oló, del Moianès.
  • Idoneïtat del servei.

La documentació que necessitem és:

  • Targeta sanitària de l’infant
  • Documents d’identitat dels tutors legals
  • Llibre de família o Certificat de naixement

També caldrà que ambdós tutors legals signin la documentació que se’ls lliurarà.