Qui som

El Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç del Bages som un servei especialitzat en l’atenció al desenvolupament d’infants d’entre 0 i 6 anys. Treballem per atendre infants que presenten dificultats en el desenvolupament o amb risc risc de patir-ne, a partir de la prevenció, la detecció, el diagnòstic i la intervenció terapèutica.
Som un servei públic, gratuït i universal, oferim atenció i acompanyament a les necessitats de la petita infància i les seves famílies.
atenció qualitat cdiap

Atenció de qualitat

Una escolta professional
i individualitzada.

formacio cdiap

Formació

Ens formem, aprenem, evolucionem.

Entorn i xarxa

Fem-ho junts! Col·laborem i tenim
en compte tots els àmbits.

compromis cdiap

Compromís

Creiem en el que fem.

Atenció de qualitat

Una escolta professional i individualitzada.

Atenció individualitzada amb perspectiva integral. Cada infant i família rep una atenció personalitzada. Tenim en compte els aspectes intrapersonals, biològics, psicosocials i educatius.

Atenció a la subjectivitat. Entenem que ha de tenir un caràcter central, ja que les afectacions dels infants, encara que tinguin una base orgànica, afecten també el subjecte que hi ha en tot infant.

Atenció a l’entorn. Tenim en compte l’entorn, família, escola, cultura i context social, i els oferim suport. Potenciem la coordinació amb els àmbits de l’educació, de la salut i dels serveis socials.

Formació

Ens formem, aprenem, evolucionem.

Formació continuada de l’equip. Impulsem la formació contínua del nostre equip per garantir una millor professionalitat i donar les respostes més òptimes i eficients.

Avaluació i millora constant. L’avaluació del rendiment i els resultats obtinguts són motor d’impuls de canvi i millora contínua.

Necessitats i expectatives dels grups d’interès. El CDIAP com entitat i el seu equip promou una actitud activa, positiva i implicada per detectar les noves necessitats i expectatives que puguin aparèixer, tant en els infants com en les seves famílies.

Entorn i xarxa

Fem-ho junts! Col·laborem i tenim en compte tots els àmbits.

Treball en equip i cooperació. El CDIAP fomenta la participació i la implicació dels professionals en un funcionament interdisciplinari. Tots els professionals del CDIAP cooperen entre ells per garantir el funcionament de l’entitat.

Arrelament en el territori i en el món local. El nostre equip manté una voluntat d’inserció en les polítiques locals i participa activament en diverses iniciatives que tenen incidència en l’atenció a la petita infància.

Compromís

Creiem en el que fem.

Conducta ètica. Compartim uns valors i ens basem en la transparència, l’honestedat, la confidencialitat, el respecte, la justícia social i el tracte igualitari, que ens donen sentit i significat.

Responsabilitat social. Tenim en compte la sostenibilitat, la solidaritat, l’ètica, l’atenció a la llengua i a la cultura.

Acompliment de la legislació vigent. Vetllem en tot moment pel compliment legal i altres requisits.

Som un servei que treballa amb els infants i les seves famílies, enxarxat amb el territori i compromès amb la petita infància.

Una mica d'història

1986. Diverses famílies i els professionals Ramona Berenguer, psicomotricista, Josep Sanjuan, psicòleg, i Josefina Bonvehí, treballadora social creen l’Associació pel Servei d’Estimulació Precoç del Bages al carrer Era del Firmat de Manresa, que atén les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès.

1990. L’activitat es trasllada al carrer Pujolet. Les comarques del Berguedà i Solsonès passen a tenir CDIAP propi.

1998. El CDIAP del Bages entra a formar part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a tot el territori català, rebent la declaració d’entitat d’utilitat pública pel Ministeri d’Interior.

2005. El local del Carrer Pujolet queda petit i l’activitat s’estén a altres pisos i locals propers del municipi de Manresa.

2006. L’entitat canvia de nom i passa a anomenar-se Associació Montserrat Claret Arimany pel CDIAP del Bages.

2010. La Generalitat de Catalunya concedeix al Consell Comarcal del Bages una subvenció per a la compra i adequació d’unes noves instal·lacions.

2011. L’associació es trasllada al carrer Fonollar 12-14, 1er pis de Manresa, on es troba actualment.

Governança

L’Associació Montserrat Claret Arimany pel Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages som l’entitat responsable de la gestió del CDIAP del Bages.

Des del 1998 formem part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a tot el territori català. Tenim concertat el servei d’atenció precoç per a infants de 0 a 6 anys amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, regulat a partir del Decret 261/2003, decret que va ser modificat pel Decret 45/2014 d’1 d’abril i que regula la priorització de l’atenció dels infants en els serveis d’atenció precoç.

Una entitat nascuda de l’impuls de professionals i famílies de la comarca.

L'equip

Som un equip multidisciplinari de professionals especialitzats en el desenvolupament de la petita infància, que intervenim de manera interdisciplinària amb els infants i les seves famílies. El nostre equip està format per professionals de la psicologia, la psicomotricitat, la logopèdia, la fisioteràpia i el treball social. Entre les nostres estretes col·laboracions comptem, també, amb professionals de la neuropediatria.

Treballem conjuntament i de manera coordinada amb altres espais d’atenció a la petita infància: escoles i escoles bressol, pediatres, hospitals, serveis socials, etc.

Montse Díaz, gerent
Eva Piñero, coordinació tècnica
Anna Freixenet, suport de gerència

Aina Llotge, psicòloga i psicomotricista
Aina Pijoan, psicòloga
Alba Comas, psicòloga
Anna Castells, fisioterapeuta
Anna Freixenet, logopeda i pedagoga
Audry Prior, logopeda
Bet Boatella, psicòloga
Carme Perona, recepcionista
Clara Calvo, pricòloga
Emilia Martí, psicòloga
Ester Ramos, psicòloga i psicomotricista
Eulàlia Noguera, psicòloga i logopeda
Eva Piñero, psicòloga
Gemma Matamala, fisioterapeuta i psicomotricista.

Laia Artigal, psicomotricista
Maria Carme Melgar, administrativa
Maria Molina, psicòloga
Marina Escalé, psicomotricista i fisioterapeuta
Mariona Gallart, psicòloga
Mariona Morera, psicòloga
Marta Fargas, fisioterapeuta i psicomotricista
Marta Rojas, psicòloga
Mireia Solé, treballadora social
Montse Díaz, treballadora social
Montse Martínez, logopeda
Núria Galindo, psicòloga
Núria Morros, psicòloga
Pilar Anguita, fisioterapeuta i psicomotricista
Queralt Bahí, logopeda
Sara Pardo, logopeda

Silvia López, fisioterapeuta i psicomotricista
Susagna Campabadal, logopeda
Virginia Montiel, metgessa neuropediatra

COL·LABORACIONS
Marta Golanó, psicòloga i supervisora
Núria Pi, psicòloga i supervisora institucional

Junta Directiva

La junta directiva actual de l’Associació Montserrat Claret Arimany pel Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages està composada per:

Josep Sanjuan, president
Ramona Berenguer, vicepresidenta
Susagna Campabadal, secretària
Anna Freixenet, tresorera
Joan Cisquella i Marisa Rodríguez, vocals

L’entitat té socis actius, pares, mares o tutors d’infants atesos al nostre servei que desitgen formar part de l’associació, i socis honoraris designats per la Junta Directiva en reconeixement al compromís i l’aportació realitzada al llarg dels anys a l’entitat.

Organigrama

Transparència

Posem a disposició de consulta tota la informació relativa a l’entitat. La transparència és la base per a garantir la qualitat, la sostenibilitat i la bona gestió del nostre servei. Podeu descarregar els materials de consulta clicant sobre les imatges.

Estatuts

Memòria anual

Certificat ISO

Finançament

Els serveis que oferim a través del CDIAP Bages són possibles gràcies a la suma del finançament públic i d’algunes col·laboracions de caràcter privat.

Finançament públic

generalitat departament drets socials
consell comarcal bages
Ajuntament de manresa
ajuntament de suria

Finançament per mecenatge

El CDIAP Bages ha rebut al llarg dels anys aportacions i col·laboracions desinteressades per part de famílies, teixit empresarial i associatiu del territori proper. Volem agrair les aportacions fetes per totes elles.

Família Claret Arimany

Fundació Privada Montserrat Claret Arimany*

Thor Especialidades, S. A.

Oliva Torras

Denso

Cots i Claret

Milanta

El Pou de la gallina

Forn Jorba

*cedeix tots els seus actius i passius a l’Associació pel CDIAP del Bages l’any 2005